Reactie Voedselbank Krimpenerwaard op uitkomst beroep

Posted on Posted in Uncategorized

De Voedselbank Krimpenerwaard heeft het besluit van de Algemene Leden Vergadering gekregen en is erg teleurgesteld in de uitkomst hiervan.

Voedselbank Krimpenerwaard is vooral verbijsterd over de wijze waarop de Beroepscommissie van Vereniging Voedselbanken Nederland de beroepsprocedure heeft uitgevoerd en aan de hand hiervan een advies heeft uitgebracht aan de overige leden van de Vereniging. De beroepsprocedure is naar onze mening oneerlijk, niet transparant en onrechtvaardig verlopen.

De afgelopen maanden heeft Voedselbank Krimpenerwaard er alles aan gedaan om de aantijgingen tegen onze voedselbank te weerleggen. Voedselbanken Nederland kwam met een ruime lijst aan beschuldigingen waarbij werd gesproken van onder andere slechte pakketten, fraude, intimidaties en discriminatie.

Tijdens de beroepsprocedure bleek echter dat Voedselbanken Nederland alle andere klachten naast zich neer legde en hun beslissing baseerde op slechts anonieme getuigenverklaringen die zouden spreken van intimidatie. Alle andere klachten deden er niet toe en werden door hen niet inhoudelijk behandeld of beargumenteerd. Verder zijn de getuigen die door VBN bij de beroepscommissie zijn aangevoerd allemaal anoniem gehoord zonder dat onze Voedselbank daar enige informatie over heeft gekregen.

Wij konden zodoende niet verifiëren of dit überhaupt wel echte cliënten van ons waren, we konden ze geen vragen stellen en we hebben achteraf ook nooit de inhoud van de verklaringen gekregen. Hierdoor is het ons onmogelijk gemaakt om onszelf te verdedigen tegen klachten waarvan wij tot op kort niet eens het bestaan van wisten.

Zelfs in juridische procedures is het zo dan een gedaagde partij in de gelegenheid wordt gesteld om wederhoor te plegen. De beroepscommissie was echter van mening dat wij dit recht hadden verspeeld waardoor wij in deze gehele beroepsprocedure zodanig zijn benadeeld dat wij deze gehele gang van zaken verwerpelijk vinden.

Het kan niet zo zijn dat een organisatie wordt beschuldigd, besmeurd en haar integriteit op alle fronten wordt betwijfeld zonder dat hier enig bewijs en onderbouwing voor wordt geleverd. De praktijk wijst helaas anders uit.

De Voedselbank Krimpenerwaard zal het hier niet bij laten. Wij beraden ons nu op vervolgstappen en onze stichting zal ook zeker doorgaan met het verstrekken van voedselpakketten aan haar cliënten. Wij blijven elke vrijdag geopend voor onze cliënten.

Bestuur Voedselbank Krimpenerwaard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *