Over ons

De noodzaak van een Voedselbank in Nederland.

De Voedselbank Krimpenerwaard voorziet in een grote behoefte binnen de Gemeente Krimpenerwaard.
Momenteel maken wekelijks 200 huishoudens gebruik van de Voedselbank. Dankzij de hulp van een flink aantal vrijwilligers, sponsoren en donateurs is het mogelijk om elke week weer een gevuld voedselpakket mee te geven.

De missie 
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

De visie 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De kernwaarden 
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording

De hoofddoelstellingen 
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Clienten
200
Vrijwilligers
30
Donateurs
23
sponsoren
21

Neem gerust contact met ons op.