Criteria om in aanmerking te komen voor een pakket

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2017 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 120,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

 

Bedrag per persoon  per maand: € 80,-.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 200 280
1 280 360
2 360 440
3 440 520
4 520 600
5 600 680
*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven / de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Er zijn helaas ook nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.