Doneren

Voor het verantwoord draaiend houden van de Voedselbank Krimpenerwaard is een structurele inkomstenbron nodig, zodat het zeker is dat ook in de (nabije) toekomst de rekeningen voor elektriciteit, benzine, huur van een auto e.d. betaald kunnen worden. De Voedselbank krijgt momenteel geen subsidie van gemeente of andere overheden.

De Voedselbank Krimpenerwaard zoekt daarom donateurs, die bereid zijn met hun bijdragen nu en in de toekomst het werk van de Voedselbank te ondersteunen.

U kunt een gift storten op girorekening: NL18 INGB 0651057973 t.n.v. Stichting Voedselbank Schoonhoven e.o.

Uiteraard zijn wij blij met iedere donatie. Ook hiervoor kan als tegenprestatie vermelding op de sponsorpagina worden aangeboden. Vooral de kosten van energie (voor de koel- en vriescel) en van transport, drukken zwaar op onze begroting.

Hartelijk dank voor uw gift!