Aanmelden bij de Voedselbank Krimpenerwaard

Wij heten u welkom op onze site van Voedselbank Krimpenerwaard.

U bent waarschijnlijk hier terechtgekomen, omdat u voor een voedselpakket in aanmerking wilt komen. U kunt uw aanvraag doen via een hulpverlenende instantie, of u kunt zelf een aanvraag doen.

Download hier uw formulier voor het inschrijving bij de Voedselbank Krimpenerwaard.

Download hier uw formulier voor inschrijving Jarige Job.

Wat moet ik doen om een voedselpakket aan te vragen?

 • U vult het aanvraagformulier in. Dit kunt u ook met uw hulpverlener doen.
 • U maakt een afspraak bij de Voedselbank en neemt mee:
  1. Paspoort of identiteitsbewijs van uzelf
  2. Paspoort of identiteitsbewijs van uw partner
  3. Paspoort of identiteitsbewijs waarop de kinderen van uw gezin vermeld staan
  4. Uw bankafschriften van u en uw partner van de afgelopen drie maanden
  5. Een overzicht en/of papieren van uw inkomsten:
  – Netto loon cliënt
  – Uitkering cliënt
  – Netto loon partner
  – Uitkering partner
  – (Voorlopige) teruggaaf Belastingdienst
  – Alimentatie
  – Huurtoeslag
  – Zorgtoeslag
  – Kindgebonden budget
  – Kostgeld  kinderen en personen > 18 jaar met een eigen inkomen
  6. Een overzicht en/of papieren van uw lasten:
  – Huur / hypotheek
  – Energie + water
  – Premie zorgverzekering
  – Overige verzekeringen
  – Telefoon / internet / televisie
  – Gemeentelijke belastingen
  – Waterschapsbelasting
  – Aflossing schulden
 •  In het geval van een toewijzing kunt u een pakket afhalen bij de Voedselbank Krimpenerwaard iedere vrijdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur.

Graag uw ingevulde formulier toezenden naar

Doorlien van Meurs Voedselbank Krimpenerwaard.

Eykmanstraat 30

2871RP Schoonhoven.

0182-384733

Ook kunt u al uw gegevens digitaal toezenden naar doorlien.van.meurs@voedselbankkrimpenerwaard.nl

Volledig contact verloopt ook via Doorlien van Meurs Coördinator Cliënten administratie.